Start

HEMTJÄNST

 

Gargar Omsorg har avtal med Umeå kommun och följer därmed socialtjänstlagen kvalitetskrav gällande privat hemtjänst. Vårt uppdrag är att ge stöd och omsorg i ditt hem så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

 

Vad du eller anhörig kan förvänta er av oss på Gargar Omsorg AB:

 

God kvalitet - Det ska alltid finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet, samt god kunskap i sitt yrke och har relevant inskolning.

Information - Du har alltid rätt att få korrekt och tydlig information på ditt modersmål.

Möjlighet att påverka - Du ska ges inflytande över vilka insatser som ges. Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året.

Bemötande - Vi lägger vi stor vikt vid att alltid ha ett vänligt och gott bemötande

Kontaktmannaskap - Vi har alltid en kontaktman för varje individ. Kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar.

Genomförandeplan - Den ska utformas i samarbete mellan Gargar Omsorg och dig eller anhörig till dig.

Samverkan - Samverkan ska ske för att du ska få en bra omvårdnad och service

Trygghet - Du ska alltid kunna känna sig trygg och få sina rättigheter tillvaratagna, trygghet ska alltid förmedlas i den vård och omvårdnad som ges.

Personlig integritet - Omvårdnaden ska grundas på respekt för din integritet.

Trygghet i bemötande - Personalen ska bära namnbrickor, eller annan legitimation och presentera sig vid möte med dig eller närstående.

Ekonomi - Personal får inte ta emot gåvor som belöning för det arbetet som utförs.

Tystnadsplikt - Personalen har tystnadsplikt kring allt som rör uppdraget om du själv inte sagt annat.

Brister i omvårdnaden - De insatser som beviljats ska alltid utföras med god kvalitet och enligt vad lagen kräver och det som anges här.

Klagomål/synpunkter – Om det finns klagomål eller synpunkter vill vi att du snarast meddelar oss detta per mail info@gargar.se eller ringer vår Verksamhetschef Per Holmström .0732-511933.

Lex Sara - Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden till vår Verksamhetschef och till Umeå kommun som i sin tur därefter ska utreda, avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet omgående.

Språk och kommunikation – All personalen ska tala det modersmål som du har.

Uppföljning – Två gånger per år får du fylla i en kvalitetsenkät som skall visa om vi följer våra löften till dig.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse